Velkommen til Science Center Østfold – Start

Hydrogenrakett-4.3

Våre Sponsorer:NHO Østfold er NHOs lokale servicekontor i Østfold. NHO Østfolds hovedoppgave er å drive lokalt opinionsskapende arbeid, påvirke lokale og regionale myndigheter og gi råd til sine medlemmer i nærområdet.

Høgskolen i Østfold tilbyr ca. 60 studier i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Høgskolen i Østfold har mer enn 4 000 studenter og nærmere 400 ansatte.

Institutt for energiteknikk (IFE) er en selvstendig stiftelse og det nest største forskningsinstituttet i Norge. IFE’s arbeidsområder er hovedsakelig innen energi og nukleær teknologi.

LO er en stor samfunnsaktør og medlemsorganisasjon med bredt perspektiv og omfattende virksomhet. LOs distriktskontor i Østfold yter service til våre 5 lokalorganisasjoner i Østfold og ca. 100 fagforeninger som representerer mer enn 50 000 medlemmer.

Lånepenger24.no – Norges beste låneportal å refinansiering
Sjekke ut Lånepenger24.no